Odlične edukacije, vrlo dobro objašnjeno za sve bez obzira na prethodno znanje. Pohvale Marini i Tanji na odličnom pristupu i korisnim informacijama koje će dobro doći u radu.

Andriana Vidaković, Direktorica hotela Salona Palace
http://www.salonapalace.com/